Conflict met een bedrijf?

Wanneer u als consument een conflict krijgt met een bedrijf, kan de hulp van een advocaat gewenst zijn in het ergste geval. Conflicten kunnen gaan over de leverdatum van producten, de manier waarop werkzaamheden worden uitgevoerd, enzovoorts. In de meeste gevallen zult u het conflict rechtstreeks proberen op te lossen met de betrokken partijen, maar dit blijkt lang niet altijd mogelijk te zijn. Een bedrijf kan een rechtszaak met een consument afwachten, als het bedrijf het niet eens is met de consument of geen schikking wil treffen.

Er zijn verschillende steunpunten in Nederland die juridische hulp aanbieden aan consumenten. Vaak is deze hulp pro deo, wat betekent dat u niet voor de dienst hoeft te betalen. Dergelijk juridisch advies wordt steeds populairder, omdat het u veel geld kan besparen.

Juridisch advies aanvragen bij juridisch steunpunt

Het opstarten van een rechtszaak doet u niet zomaar. U wilt er immers zeker van zijn dat u enige kans maakt in een rechtszaak met een bedrijf. Een juridisch steunpunt of pro deo advocaat kan een inschatting maken van uw kansen, waarna u kunt besluiten om het conflict te laten voor wat het is of om alsnog een rechtszaak aan te spannen. Tijdens de rechtszaak kunt u de hulp van een advocaat wellicht opnieuw gebruiken, al is dit vaak niet pro deo.

Mocht u een rechtszaak verliezen, dan draait u in de meeste gevallen zelf op voor de gemaakte kosten. Zeker als particulier heeft u vaak niet het budget om een dergelijke rechtszaak te bekostigen, zeker niet als het conflict om een relatief klein bedrag gaat.

Meer weten over juridische hulp bij conflicten?

Er zijn verschillende websites waarop u meer informatie vindt over het oplossen van juridische conflicten. Een goed voorbeeld van zo’n website is Eersterechtshulp.nl. Niet alleen vindt u hier informatie over het oplossen van conflicten, ook kunt u hier direct rechtshulp aanvragen.