Een Hypotheek online afsluiten via Hiep Hypotheek

Als iemand geld leent voor de koop van een huis, en hij geeft het huis als onderpand, is hij eigenaar van het pand, geldnemer en hypotheekgever. De geldgever, meestal een financiële instelling, is de hypotheeknemer (hij verkrijgt het recht van hypotheek: eerste recht van verkoop). De bank is dus ‘hypotheekhouder’. Deze termen worden vaak ten onrechte omgekeerd gebruikt. Bij Hiep Hypotheek kun je online een hypotheek afsluiten.

Het overgrote deel van de hypotheken hangen samen met de aankoop van onroerend goed. De hypotheek als zekerheid voor de geldlening. Over het algemeen is het de bedoeling dat aan het eind van de looptijd de lening is terugbetaald. De geldnemer betaalt voor de hypotheek:

  • periodiek(bij woninghypotheken meestal maandelijks) rente;
  • en eventueel aflossing.

Op Hiep Hypotheek kun je op een goedkope manier een hypotheek oversluiten. Dit komt doordat er veel onnodige kosten bespaard worden door het online afsluiten.

Ondernemers hypotheek

Als u ondernemer (ZZP-er) bent, dan kan het aanvragen van een hypotheek soms best lastig zijn. Deze groep arbeiders worden bij voorbaat extra gecontroleerd op jaar cijfers, winst en is er liefst een prognose en historie bekend. Juist voor deze groep maken we het makkelijk en zijn er genoeg mogelijkheden. Als u een ZZP-er bent, kunt u contact met Hiep Hypotheek nemen voor de nodige informatie die u nodig zal hebben.

Risico’s

De waarde van een huis zal nooit gelijk blijven. Hoewel, over meerdere decennia gezien, de waarde van de gemiddelde woning (in nominale euro‘s uitgedrukt) duidelijk gestegen blijkt te zijn, zijn er ook periodes aan te wijzen waarin dit niet het geval was. Met name in periodes van hoge kapitaalmarktrente en een slechte conjunctuur kunnen aanmerkelijke waardedalingen optreden. De hypothecaire schuld blijft echter in nominale euro’s luiden. Indien men op een dergelijk moment verkoopt, zal een bank alleen meewerken indien het verschil tussen de hypothecaire schuld en de (lagere) verkoopopbrengst wordt aangezuiverd. Voor meer informatie, kunt u alles vinden op onze website.