SMILE ooglaserbehandeling

Onze zintuigen zijn uitermate belangrijk, we communiceren ermee met de wereld om ons heen. Iedere afwijking aan een van onze zintuigen is dus erg vervelend en willen we, indien mogelijk, zo snel mogelijk oplossen. Ook een beschadiging van het oog vinden we dus uitermate vervelend en willen zo snel mogelijk verhelpen.

Oogletsel door een ongeluk

Tijdens oud en nieuw zijn er altijd weer de bekende tv-spotjes die waarschuwen tegen het (verkeerd) afsteken van vuurwerk met alle gevolgen van dien. Ieder jaar weer vallen er tijdens de jaarwisseling slachtoffers met uiteenlopende verwondingen. Oogartsen draaien die nacht overuren om beschadigingen aan de ogen te herstellen, indien mogelijk natuurlijk. Want in het ergste geval raakt men een oog kwijt of raakt blind aan een van de ogen, in hele ergen gevallen zelfs aan allebei de ogen.

Oogafwijkingen in het algemeen

Maar er zijn ook afwijkingen aan het oog die gewoon te verhelpen zijn door het dragen van een bril of contactlenzen. Sommige mensen kunnen niet goed in de verte zien en hebben een bril nodig voor zien op afstand, andere kunnen slecht zien van dichtbij en hebben dan bijvoorbeeld een leesbril nodig. Zeker als we wat ouder worden gaan onze ogen achteruit, dat is een volstrekt natuurlijk verschijnsel en in de meeste gevallen heel goed te verhelpen.

Oog laseren met de SMILE-methode

ogen laseren

Een alternatief voor het dragen van een bril of contactlenzen is oog laseren. Met behulp van een laser wordt de oogafwijking opgelost waardoor men in het vervolg kan zien. Een vrij nieuwe techniek op het gebied van oog laseren is de zogenaamde SMILE-methode.
SMILE staat voor Small Incision Lenticular Extraction. Het is een ooglaserbehandeling waarbij een hele kleien incisie wordt gemaakt in het hoornvlies door een laser. Vervolgens wordt er met behulp van de laser een kleine lens uitgefreesd in het hoornvlies. Door de snee, gemaakt met behulp van de incisie, wordt die lens uit het hoornvlies gehaald waardoor de kromming van het hoornvlies wijzigt. Hierdoor kan men zonder bril of contactlenzen weer goed zien. De behandeling is zo goed als pijnloos en duurt slechts dertig seconden.
Het voordeel van de SMILE-methode is dat de hersteltijd korter is omdat er slechts een kleine incisie wordt gemaakt. Bij de reguliere ooglaserbehandelingen wordt er een flapje omgeklapt uit het hoornvlies. Daarnaast is daardoor ook het risico kleiner op problemen omdat er maar weinig hoeft te worden gesneden in het hoornvlies.
Als nadeel is te noemen dat het verwijderen van het uitgefreesde lensje een moeilijk karwei is en dat er een risico bestaat dat er deeltjes van het uitgefreesde lensje achterblijven in het hoornvlies. Ook kunnen niet alle oogafwijkingen worden opgelost met de SMILE-methode.